กองบริการการศึกษา รับตรวจสุขภาพประจำปี 2563

กองบริการการศึกษา รับตรวจสุขภาพประจำปี 2563

✌เพื่อสุขภาพที่ดี ของพวกเรา
📌วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 -10.30 น. กองบริการการศึกษา รับตรวจสุขภาพประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาให้บริการ ด้วยการ ตรวจวัดความดัน เจาะเลือด พร้อมเก็บสิ่งส่งตรวจ และนัดหมายเอกซเรย์ปอดล่วงหน้า เพื่อเป็นการตรวจรักษา ป้องกันโรค ของบุคลากรกองบริการการศึกษา
ภาพ : กฤษณะ ไชยกิจ , ขวัญธิดา ไชยศิลา
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด