โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดระบบคลังข้อสอบและสนามสอบ

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดระบบคลังข้อสอบและสนามสอบ

วันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 กองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดระบบคลังข้อสอบและสนามสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมอักษร ระยอง เดอะทไวทัลลิตี้ คอลเลคชั้น จังหวัดระยอง นำโดยนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และคณะคณะทำงานจัดสอบ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 29 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปงาน และวางแผนงานเพื่อดำเนินงานในปีถัดไป
ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว  : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด