มมส แนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มมส แนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

👩‍🎓มมส แนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ⭐
👩‍🎓 วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียน โดยมี นางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และนางอัปสร ศรีจันลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กองบริการการศึกษา บรรยายเรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูแนะแนว และนักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้รับการดูแล การต้อนรับที่ดีเยี่ยมจากโรงเรียน
ผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา 043-754377 หรือ 043754333 ต่อ 1201-1204 เว็บไซต์ https://admission.msu.ac.th/ และแฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ภาพบรรยากาศแนะแนวการศึกษา จากเรียนต่อ มมส Mahasarakham university

โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ภาพ : อนันต์ ปินะเต/ สราญพร แสงห้าว/ประกาศศิต ไชยโยราช/กฤษณะ ไชยกิจ
ข่าว: ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา / จิรภา สีหนาท

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด