กองบริการการศึกษา จัดมอบเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน

กองบริการการศึกษา จัดมอบเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน

บรรยากาศคึกคัก
👩‍🎓กองบริการการศึกษา 📚 จัดมอบเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน ให้กับคณะทั้ง 19 คณะ จำนวน 5,387 แฟ้ม โดยมีฝ่ายวิชาการทุกคณะ มาตรวจรับ และนับเอกสาร อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อจัดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นี้
ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด