มมส เตรียมจัดสอบสัมภาษณ์โครงการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

มมส เตรียมจัดสอบสัมภาษณ์โครงการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

📌 มมส เตรียมจัดสอบสัมภาษณ์โครงการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
วันนี้ 25 ธันวาคม 2563 กองบริการการศึกษา ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดสถานที่ เตรียมจัดสอบสัมภาษณ์
🚩โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)
🚩 ส่วนวันที่ 27 ธันวาคม 2563 สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)
😷 ในการจัดสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด
👩‍🎓 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอต้อนรับน้องๆ นักเรียน และท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด