มมส จัดสอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลป

มมส จัดสอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลป

มหาวิทยาลัยมหสารคาม จัดสอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 นักเรียนมีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น จำนวน 175 คน พร้อมผู้ปกครองที่พานักเรียนมาสอบจำนวนมาก
😷 ในการจัดสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ กองบริการการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานรับสมัคร ได้จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม บริการแก่ผู้ปกครอง
👩‍🎓 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอต้อนรับน้องๆ นักเรียน และท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์ , ขวัญธิดา ไชยศิลา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด