กำหนดการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2update
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1update
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)update
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio)update
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสาตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนพิการ
คู่มือการใช้งานระบบ TCAS62 สำหรับผู้สมัคร
เว็บไซต์ TCAS-Thai university Central Admission System 2562
คู่มือระบบ TCAS 62 สำหรับนักเรียนและผู้สมัคร
คู่มือระบบ TCAS 62 สำหรับโรงเรียนและครูแนะแนว