ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการที่คณะดำเนินการเอง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562update
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562update
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลการรายงานตัว รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 4 Admission ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (ฉบับแก้ไข)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio)

กำหนดการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562