มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง  ปี 2559


      วันที่ 14 สิงหาคม 2558 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ กล่าวรายงาน

      โดยการจัดโครงการนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะ/ วิทยาลัย/สาขา ที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559 อีกทั้งเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ทางอินเตอร์เนต http:// www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/

      นอกจากนี้กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษา ใน 20 จังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 18-21 และ 24-28 สิงหาคม 2558 ดังนี้

      14 สิงหาคม 2558 ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      17 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
      18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
      18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
      19 สิงหาคม 2558 โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
      19 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
      20 สิงหาคม 2558 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
      20 สิงหาคม 2558 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
      21 สิงหาคม 2558 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
      21 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
      24 สิงหาคม 2558 โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
      24 สิงหาคม 2558 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
      25 สิงหาคม 2558 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
      25 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
      26 สิงหาคม 2558 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
      26 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
      27 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
      27 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
      28 สิงหาคม 2558 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
      28 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

      ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ที่ กองบริการการศึกษา มมส โทรศัพท์ 043-754377 เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th/ 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา 
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร,ประกาศิต ไชยโยราช

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 3 กันยายน 2558 | อ่าน : 920