บุคลากรกองบริการการศึกษาเข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานประจำปี 2559

บุคลากรกองบริการการศึกษาเข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานประจำปี 2559


     9 ธันวาคม 2559 กองบริการการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนายภาณุวัฒน์ สว่างแสง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ประเภทพนักงานสายปฏิบัติการ ตามโครงการบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 16 ธันวาคม 2559 | อ่าน : 1121