โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากร ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การดำเนินการเชิงรุก วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการในระบบลงทะเบียนที่ https://bit.ly/2k4Ijjt 
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส โทร 043-754377

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน : 842