โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ

โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ

ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วม  โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
🎤ในโครงการมีการบรรยายเรื่อง การหาแหล่งงานออนไลน์ การสมัครงานออนไลน์ ทิศทางการทำงานในอนาคต และการไปทำงานต่างประเทศ โดยวิทยากรจาก Job BKK คุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอด คอม จำกัด 
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลการแข่งขันตลาดแรงงานในปัจจุบัน และกระบวนการสมัครงานและการหาแหล่งงานออนไลน์ มีทักษะในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
😍สนใจเข้าร่วมงาน ติดต่อลงทะเบียน ได้ที่ ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา 043-754 377 (คุณภาณุวัฒน์)

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 30 มกราคม 2562 | อ่าน : 481