มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

📌23 มกราคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนิสิตเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลการแข่งขันตลาดแรงงานในปัจจุบัน และกระบวนการสมัครงานและการหาแหล่งงานออนไลน์ มีทักษะในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน และนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงาน
🎤ในโครงการมีการบรรยายเรื่อง การให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม และเทคนิค ขั้นตอนการไปทำงานในต่างประเทศ โดยตัวแทนจากจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม และการบรรยายเรื่อง การหาแหล่งงานออนไลน์ การสมัครงานออนไลน์ ทิศทางการทำงานในอนาคต และการไปทำงานต่างประเทศ โดยวิทยากรจาก Job BKK คุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอด คอม จำกัด 
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อหาแหลงงานได้ที่ ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา 043-754 377 (คุณภาณุวัฒน์)
📸ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร
💻ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 30 มกราคม 2562 | อ่าน : 827