มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันนี้(15 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองอธิการฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้ารับเข้าศึกษา ม.อุบลราชธานี โดยสนใจศึกษาดูงาน ในหัวข้อ วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา การประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาต่อ และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้คณะศึกษาดูงานได้รับทราบข้อมูล จากนั้นได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และการประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาต่อ ของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรต่อไป
ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

ภาพข่าวที่มา : เพจ Mahasarakham University | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 19 มิถุนายน 2563 | อ่าน : 262