เปิดบ้าน MSUOpenhouse มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 23-24 ธ.ค.65

เปิดบ้าน MSUOpenhouse มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   23-24 ธ.ค.65


     เปิดบ้าน MSUOpenhouse มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  23-24 ธ.ค. 65 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ ทั้ง 2 วัน นับหมื่นคน ประกอบไปด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูแนะแนว ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานอย่างล้มหลาม โดยมีกิจกรรม เปิดบูธจัดนิทรรศการ 19 คณะ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมการแสดง และเปิดคณะให้นักเรียนได้เยี่ยมชม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ประกอบการตัดสินใจ ในการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในช่วงที่ผ่านมา มีการแสดงจากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ พร้อมร่วมเยี่ยมชมบูธ การจัดแสดงผลงานแต่ละคณะ โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานและร่วมต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง 

ภาพเพิ่มเติมวันที่ 23 ธ.ค. 65 : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.658002869451888&type=3
ภาพเพิ่มเติมวันที่ 24 ธ.ค. 65 : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.658804916038350&type=3


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 6 มกราคม 2566 | อ่าน : 83 ครั้ง