ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามกำหนดเวลา

personal
สิราภา วรรณดี

ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามกำหนดเวลา เนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน จะขึ้นทะเบียนในวันนี้ได้หรือไม่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2558 อ่าน : 559

คำตอบ
staff
กองบริการการศึกษา
โดย ภัสรา โกมณเฑียร

ติดต่อกองทะเบียนและประมวลผลด่วน 043754234

เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2558