ส่งใบสมัครไปแล้ว มหาวิทยาลัยปิด

personal
ธมนวรรณ

ถ้าส่งใบสมัครไปแล้ว สถานะพัสดุขึ้นว่า มหาวิทยาลัยปิดต้องทำยังไงคะ

เมื่อ : 20 เมษายน 2558 อ่าน : 515

คำตอบ
staff
กองบริการการศึกษา
โดย ภัสรา โกมณเฑียร

จะไม่มีข้อความแบบนี้ค่ะ

เมื่อ : 21 เมษายน 2558


คำตอบ
staff
กองบริการการศึกษา
โดย ภัสรา โกมณเฑียร

จะไม่มีข้อความแบบนี้ค่ะ

เมื่อ : 21 เมษายน 2558