แก้ไขข้อมูลระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ยังไงค่ะ

personal
เอวิกา

คือ อยากทราบว่า ต้องการที่จะแก้ไข้ข้อมูลนักศึกษาใหม่นะค่ะ เพราะจะต้องพิมพ์ใบรายงานตัว ไม่สามารถแกไ้ไขได้ ต้องทำยังไงบ้างค่ะ

เมื่อ : 21 เมษายน 2558 อ่าน : 567

คำตอบ
staff
กองบริการการศึกษา
โดย ภัสรา โกมณเฑียร

การแก้ไขข้อมูลมหาวิทยาลัยฯให้แก้ไขตั้งแต่รับสมัครเพื่อทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ติดต่อกองทะเบียนและประมวลผล 043754234

เมื่อ : 21 เมษายน 2558


คำตอบ
staff
กองบริการการศึกษา
โดย ภัสรา โกมณเฑียร

การแก้ไขข้อมูลมหาวิทยาลัยฯให้แก้ไขตั้งแต่รับสมัครเพื่อทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ติดต่อกองทะเบียนและประมวลผล 043754234

เมื่อ : 21 เมษายน 2558