เปิดรับสมัคเรัยนช่วงไหนครับ จบ.ปวส.ไฟฟ้า

personal
อนวรรษ. จันทะวงศ์

จบ ปวส.ไฟฟ้า อยากเรียนต่อ วิศวะ สามารถสมัคเรียนได้ตอนไหนครับ

เมื่อ : 11 สิงหาคม 2559 อ่าน : 757

คำตอบ
staff
กองบริการการศึกษา
โดย ภัสรา โกมณเฑียร

ติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ 043-754316 นะคะ

เมื่อ : 26 สิงหาคม 2559