ดูรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษาปี 61 ได้ที่ไหน

personal
อังคเรศ

พอดีว่าประกาศว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 แต่ยังไม่เห็นประกาศ

เมื่อ : 8 พฤษภาคม 2561 อ่าน : 688

คำตอบ
staff
กองบริการการศึกษา
โดย ภัสรา โกมณเฑียร

สวัสดีค่ะ สามารถดูได้ทาง http://acad.msu.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สืบค้นโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ค่ะ หากเป็นสาขาวิชา พบ.แพทยศาสตร์ ติดต่อ http://www.med.msu.ac.th

เมื่อ : 10 พฤษภาคม 2561