ตารางแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2560
สถานที่ : โรงเรียนประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศเมื่อ : 20 มิถุนายน 2560
ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 15 มีนาคม 2560
สถานที่ : -
ประกาศเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2560
มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 9-11, 14-1 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ : -
ประกาศเมื่อ : 11 ตุลาคม 2559
ปฏิทินแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 22 สิงหาคม 2560
สถานที่ : โรงเรียนประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2559
มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 11, 14-18 ธันวาคม 2558
สถานที่ : โรงเรียนประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศเมื่อ : 8 ธันวาคม 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ : สมัครผ่านเว็บไซต์
ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2558
โครงการแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 14 สิงหาคม 2558
สถานที่ : โรงเรียนประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2558