มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันที่ : 11, 14-18 ธันวาคม 2558
เวลา : -
สถานที่ : โรงเรียนประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียด : ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 ธันวาคม 2558

เส้นทางที่ 1

- โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย 14 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู 15 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 16 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี 17 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 18 ธันวาคม 2558

เส้นทางที่ 2

- โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 15 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 16 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร 17 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 18 ธันวาคม 2558

เส้นทางที่ 3

- โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 14 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ 15 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 16 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 17 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 18 ธันวาคม 2558

เส้นทางที่ 4

- โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 15 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร 16 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 17 ธันวาคม 2558
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 18 ธันวาคม 2558

ประกาศ : 8 ธันวาคม 2558