ปฏิทินแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันที่ : 22 สิงหาคม 2560
เวลา : 08.30 น. - 12.00 น.
สถานที่ : โรงเรียนประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียด :
ปฏิทินแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ : 5 กรกฎาคม 2559