มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันที่ : 9-11, 14-1 พฤศจิกายน 2559
เวลา : 08.30 น.-16.00 น.
สถานที่ : -
รายละเอียด :
มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ : 11 ตุลาคม 2559