กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204 อีเมล : acad.it@msu.ac.th เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th