เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ประชุมศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › ประชุมศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

2012-01-27131850.jpg

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัญฑิต ระดับคณะ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต โดย นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยคณะกรรมการศูนย์ประสานจัดหางานให้บัญฑิตจาก 18 คณะ จำนวน 36 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชุมมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต และพิจารณาขอบข่ายและขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาพข่าว :
photo photo photo photo photo photo photo photo photo
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 27 ม.ค. 2555 อ่าน : 834