เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ประชุม เรื่อง การดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › ประชุม เรื่อง การดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

2012-01-27133107.JPG

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น. ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุม เรื่อง การดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต โดย นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้เชิญคณะกรรมการอำนวยการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจากทุกคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต
ในการประชุม นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน คือ การประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดหางานให้บัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา และร่วมงาน BOI FAIR 2011 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา และจัดส่งตำแหน่งงานว่างไปยังคณะต่างๆ ที่ประชุมได้พิจารณาให้คณะจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และกิจกรรมในการดำเนินงานจัดหางานให้บัณฑิต การจัดทำรายงานต่อกรรมการอำนวยการ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา ภายใน 1354 และ 043-754 377
 

ภาพข่าว :
photo photo photo photo photo photo photo
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 27 ม.ค. 2555 อ่าน : 1020