เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต ร่วมงานนัดพบตลาดแรงงาน ครั้งที่ 12

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต ร่วมงานนัดพบตลาดแรงงาน ครั้งที่ 12

2012-01-27133255.JPG

เมื่่อวันที่ 21 มกราคาม 2555 ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา นำโดย นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมบุคคลากรกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงาน ตลาดนัดแรงงาน คร้ังที่ 12 ณ อาคารพลศึกษา ในกิจกรรมคร้ังนี้ได้ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถานประกอบการนิสิตและบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับภาระหน้าที่ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต มีนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและบัณฑิตจำนวนมากได้แจ้งความประสงค์ สมัครงานผ่านศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิตด้วย

ภาพข่าว :
photo photo photo photo photo photo photo
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 27 ม.ค. 2555 อ่าน : 936