เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต จัดโครงการจัดการความรู้

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต จัดโครงการจัดการความรู้

2012-02-16141710.jpg

 

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา จัดโครงการจัดการความรู้ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีคุณกัมปนาท อาชา เป็นวิทยากร 
 
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานระดับ, คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิตและกองบริการการศึกษา ร่วมกันทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดการความรู้เครือข่าย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์และกิจกรรมที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดหางานให้บัณฑิต เพื่อให้เกิดเครือข่ายและการปฏิบัติงานที่สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นไป
 
 
 
 
ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว :
photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 16 ก.พ. 2555 อ่าน : 957