เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

บัณฑิต มมส. ประสบความสำเร็จจากศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › บัณฑิต มมส. ประสบความสำเร็จจากศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

2012-05-13092121.JPG

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัญฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้คำปริกษาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวศิริลักษณ์ จัทร์โคตร สาขาสิ่งแวดล้อม ให้ไปสอบสัมภาษณ์ ที่บริษัท ที คิว อิชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด กรุงเทพฯ บริษัทฯ ยินดีรับเข้าทำงาน ฝ่ายธุรการประจำสำนักงานใหญ่ บัณฑิตจึงมาขอบคุณ ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพข่าว :
photo photo
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 13 พ.ค. 2555 อ่าน : 1080