เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ศูนย์ประสานงานฯ ออกเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › ศูนย์ประสานงานฯ ออกเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

2012-06-20131822.JPG

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา ได้ออกเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อขอความร่วมมือทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต ขอตำแหน่งงานว่าง และโครงการสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพฯ ชลบุรีและจังหวัดระยอง

ภาพข่าว :
photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 20 มิ.ย. 2555 อ่าน : 883