เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

บ.ซีพีออลล์ มอบของขวัญปีใหม่ ให้กองบริการการศึกษา

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › บ.ซีพีออลล์ มอบของขวัญปีใหม่ ให้กองบริการการศึกษา

2012-12-27144747.jpg

วันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิตและงานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้ต้อนรับผู้แทนบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ที่ได้มามอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่ 2556 และถือโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหางานของบัณฑิตและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกด้วย
ภาพ : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
ข่าว : ไสว หินคำ, ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว :
photo photo photo photo photo
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 27 ธ.ค. 2555 อ่าน : 1129