เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

2014-01-21104042.jpg

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพข่าว :
photo
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 21 ม.ค. 2557 อ่าน : 1068