เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต เข้าพบจัดหางานจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต เข้าพบจัดหางานจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2015-05-25144741.JPG

เมื่อวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินโครงการจัดการความรู้นักวิชาการศึกษาพัฒนาเพื่อจัดหางานให้บัณฑิต โดยได้เดินทางไปพบและสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำแหน่งงานว่างกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดความรู้เครือข่าย ระหว่างศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจัดหางานแต่ละจังหวัด ดังนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เดินทางเข้าพบจัดหางานจังหวัดเลย, หนองบัวลำภู และอุดรธานี 24 กุมภาพันธ์ 2558 เดินทางเข้าพบจัดหางานจังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เดินทางเข้าพบจัดหางานจังหวัดนครพนม, สกลนคร และมุกดาหาร 26 กุมภาพันธ์ 2558 เดินทางเข้าพบจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร และอุบลราชธานี หลังจากนั้นจะได้นำข้อมูลทีได้จากการเปลี่ยนเรียนรู้มาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพข่าว :
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 25 พ.ค. 2558 อ่าน : 753