เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ

2016-05-10103134.jpg

ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ (ก.พ.) ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ PH 504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนใจติดต่อได้ที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204

( ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการเฉพาะ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เท่านั้น )รายละเอียด ติว ก.พ.

ภาพข่าว :
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 10 พ.ค. 2559 อ่าน : 6744