เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562

2019-05-23090545.jpg

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ http://acad.msu.ac.th/cscg/reg_ocsc62 หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043-75437

ภาพข่าว :
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 23 พ.ค. 2562 อ่าน : 443