ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 (เรียกอันดับสำรอง ครั้งที่ 1)

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 21 มิถุนายน 2562