มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับจำนวนเรียกรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

รายละเอียด : 🎓มหาวิทยาลัยมหาสารคาม🔥 UP DATE จำนวนเรียกรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 👌ดังนี้
ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 6 พฤษภาคม 2563