ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด : ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2564 (ปิดระบบรับสมัคร     วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.) 
https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 1 มีนาคม 2564