ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2564
http://acad.msu.ac.th/msu64_check หรือ https://admission.msu.ac.th/msu64_check

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2564