ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับสาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์)

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2564
(สำหรับสาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์)
http://acad.msu.ac.th/msu64_check หรือ https://admission.msu.ac.th/msu64_check
ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 พฤษภาคม 2564