ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565
https://admission.msu.ac.th/dekd_msu << ตรวจสอบรายชื่อ

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2564