ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โครงการต่าง ๆ

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio  โครงการต่าง ๆ
https://admission.msu.ac.th/msu65_portfolio <<< คลิก
ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 26 มกราคม 2565