ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และ ผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และ ผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota 
https://admission.msu.ac.th/msu65_quota <<< คลิก

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 2 พฤษภาคม 2565