ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน และโครงการส่งเสริมผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 11 ตุลาคม 2565