ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566
https://admission.msu.ac.th/msu66_portfolio <<< คลิก

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 27 ธันวาคม 2565