ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio

รายละเอียด :
โครงการเด็กดีมีที่เรียน / โครงการส่งเสริมผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
https://admission.msu.ac.th/dekd_acad
 
โครงการรอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
https://admission.msu.ac.th/msu66_portfolio


โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์)
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)
โครงการ Startup Boot Camp@MBS (คณะการบัญชีและการจัดการ)
โครงการชบาสร้างงานสร้างอาชีพ (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
โครงการรับนิสิตพิการ
: https://admission.msu.ac.th/msu66_check_1


ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ 2566