การตรวจสอบผลคะแนน TGAT/TPAT ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Qouta

รายละเอียด :
ตรวจสอบผลคะแนน TGAT/TPAT ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Qouta
https://admission.msu.ac.th/msu66_quota <<< คลิก


ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 23 กุมภาพันธ์ 2566