ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1
https://admission.msu.ac.th/msu66_quota <<<คลิก
ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 13 มีนาคม 2566