ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2
https://admission.msu.ac.th/msu66_quota_2 <<<คลิก
ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 26 เมษายน 2566