ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

https://admission.msu.ac.th/msu66_direct_admission <<<คลิก
ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 9 มิถุนายน 2566